Amsterdam die grote stad, die is gebouwd op palen

Amsterdam die grote stad, die is gebouwd op palen

Amsterdam, die grote stad,
Die staat op honderd palen,
En als die stad eens ommevalt,
Wie zal dat betalen?

Het zijn er geen 100, maar wat de palen betreft klopt dit oude lied of kinderrijm nog steeds! Onder onze hoofdstad bevinden zich duizenden houten en betonnen palen. Het Paleis op de Dam bijvoorbeeld is in 1665 gefundeerd op 13659 houten palen. Dit was nodig omdat achthonderd jaar geleden voordat de stad bestond, het gebied alleen uit drassig veenmoeras bestond. En daarop kun je niet bouwen. Onder het modderige veen liggen dikke zand- en kleilagen. Daarom moesten er eerst palen in deze lagen worden geslagen voor de grachtenpanden erop gebouwd konden worden. En dit is nog steeds het geval.

Palen slaan in Amsterdam is niet altijd eenvoudig
De gemiddelde zandlaag waarop een paal kan staan ligt in Amsterdam tussen de 12 en de 14 meter. Voor zwaardere gebouwen is dit nog dieper. Deze moeten op de 2e of 3e zandplaat gefundeerd worden. Je hebt hiervoor dus lange palen nodig. En vanwege de beperkte bereikbaarheid qua toegangswegen en locatie is het niet altijd eenvoudig om deze palen op de goede plek te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kelders in woningen of uitbouwen in tuinen.

Fundering op moeilijk bereikbare locaties
Om kleine ruimten of moeilijk bereikbare plaatsen te funderen is een holle stalen buis ontwikkeld met meestal een een gesloten voetplaat. Met een beperkte ruimte binnenshuis hebben de buizen de maximaal hanteerbare lengte van de hoogte. Op locatie gaan de buizen in delen de grond in. Door in de buis een gewicht te laten vallen zakt de buis naar de gewenste diepte. Als de buis tot aan de grondslag is geslagen, wordt er een nieuwe buis waterdicht opgelast. Daarna wordt de gehele buis door een heigewicht verder de grond ingebracht tot de gewenste diepte. Hierbij is het belangrijk dat de paal recht staat, geen knik heeft en waterdicht is. Als alle palen op hun plaats staan worden ze op de juiste hoogte afgebrand en volgegoten met beton.

UFA Bouw start met verbouwing aan de Marco Polostraat 251
Ook de Marco Polostraat is zo’n moeilijk bereikbare locatie. We zijn aan de achterzijde gestart met de werkzaamheden voor een dubbele uitbouw. Voor de fundering gebruiken we de techniek met de stalen holle buizen. Hiermee staat de uitbouw straks als een huis!