Corona en de bijbehorende maatregelen

Corona en de bijbehorende maatregelen

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de bouwsector om te voorkomen dat deze komt stil te liggen door de coronacrisis. Ze geven aan “dat alles op alles gezet moet worden om lopende projecten door te laten gaan”. Maar de impact van het virus is enorm. Niemand kan voorspellen wat morgen ons brengt, deze situatie vraagt om flexibiliteit en inventiviteit.

UFA Bouw doet er alles aan om de dienstverlening en andere projecten zo goed mogelijk door te laten gaan. Onze prioriteit ligt bij de gezondheid van onze medewerkers, alle klanten en partijen met wie we samenwerken. Daarom nemen wij maatregelen gebaseerd op de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Onderhoudswerkzaamheden
Wij houden ons aan de gestelde maatregelen bij werkzaamheden in en rond het huis. Onze afdeling onderhoud beoordeelt alle binnengekomen meldingen van onderhoudswerkzaamheden aan woningen. Indien in jouw woning onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, verzoeken wij je om ons in te lichten als één van de bewoners verkouden/ziek is of griep heeft. Bovendien verzoeken wij huurders met niet meer dan één persoon in de woning te verblijven als onze werklieden in de woning werkzaamheden verrichten. Werkzaamheden bij ouderen worden tot nader bericht uitgesteld.

Bouwprojecten
Ook op de bouwplaats houden we ons aan de maatregelen van het protocol “Samen veilig doorwerken” om de bouwprojecten veilig door te laten lopen. Bij werkzaamheden van verschillende disciplines voeren wij deze ook gescheiden uit. Dat wil zeggen als bijvoorbeeld de stukadoor op één van de projecten aan het werk is, de overige disciplines niet op hetzelfde moment aanwezig zullen zijn. Hierdoor kan een project iets langer duren dan klanten van ons gewend zijn.

Verdere maatregelen:

  • UFA Bouw houdt zich aan de specifieke coronavirus hygiënemaatregelen
  • Op de werkplek een onderlinge afstand van > 1,5 m
  • We werken met vaste teams op projecten
  • Medewerkers rijden zoveel mogelijk van huis naar het project en vice versa
  • We vermijden groepsbijeenkomsten en onnodig persoonlijk contact
  • We stimuleren digitale overlegvormen om elkaar op afstand te blijven informeren
  • Teams groter dan 3 personen hanteren gespreide lunchtijden in kleinere groepen met de persoonlijke afstand van > 1,5 m
  • We vermijden contactmomenten die niet urgent zijn

“Het UFA Bouw team wenst iedereen wijsheid en gezondheid in deze onzekere tijd. Met aandacht en zorg voor elkaar!”

Team UFA Bouw

Heb je vragen? Bel ons op 020 482 1478 of mail ons via info@ufabouw.nl.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.