Extra stroom voor medisch diagnostisch centrum

Extra stroom voor medisch diagnostisch centrum

MRI-scanners werken met een magneetveld en radiogolven waarmee de organen in het lichaam zichtbaar kunnen worden gemaakt. De MRI heeft niet alleen zelf een vermogen nodig van 95 kilovoltampère (kVA), maar moet ook worden gekoeld om het magnetische veld in balans te houden. Het koelen kost nog eens 80 kVA. De huidige stroomvoorziening in het pand kan dit totale vermogen niet leveren. Daarom is er een extern compact station voor het MRI Centrum Amsterdam aangeschaft. 

Alles loopt gestroomlijnd
Het externe compact station van leverancier Voltens heeft een gewicht van maar liefst 12 ton. Het funderingsbedrijf De Coogh heeft allereerst 4 stalen buispalen de grond in gebracht om de locatie goed te funderen. Daarna is het station geplaatst.

Netwerkbeheerder Liander sluit deze week haar kabel aan in de kast voor de toevoer van elektriciteit. Hierachter (in het midden) ligt de trafo van 400 kVA met aan de achterzijde de aansluiting voor de kabel die wij, via de grond, doortrekken naar de door ons opgestelde zekeringkast in het pand. Als alle kabels liggen en zijn aangesloten, maken we het grondwerk netjes af met een tegelpad rondom het station.

Stap voor stap komen we dichterbij de opening, wordt vervolgd!