Archive

Restauratie Nieuwe Achtergracht

Aan de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam restaureerden we een gevel met voordak. Het project is in het kader van een meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd. Uitvoering Bij het herstel is secuur naar de oude details gekeken. De bitumineuze singles zijn vervangen door keramische schubben met loodafdekking op de hoekkepers. Goten en de PVC hemelwaterafvoeren zijn in zink uitgevoerd. Bovendien hebben beide torens ook hun zinken toorts weer terug gekregen....